Tři králové nebyli tři a nebyli králové. Jejich počet měl později ve středověku hluboký význam

S Vánocemi se definitivně loučíme v den Tří králů, jenž si připomínáme 6. ledna. Hospodáři tak ukončili dny odpočinku a zahájili nový pracovní rok. Tento den měl dříve silnou magickou moc a různé rituály dodržujeme dodnes.

Záhadní muži navštívili Ježíše těsně po jeho narození v Betlémském chlévě. Podle Bible je k němu zavedla hvězda, jež měla značit zrození velkého vůdce z Jeruzaléma. Král Herodes se mudrců vyptával na ono znamení z vesmíru a poslal je ještě o kus dál, aby vypátral, kde se Vyvolený nachází. Tito muži nebyli králové, jak se dnes tradičně uvádí, nýbrž mudrcové z Východu. Navíc v Bibli není ani zmínka, že byli tři. Ježíše mudrcové obdarovali tehdy svým největším bohatstvím: kadidlem, zlatem a myrhou.

Právě Herodes měl z narození Ježíše největší strach, protože ten se měl stát novým králem a spasitelem. Nevěděl, kde přesně se zázračné dítě se svou matkou nachází, neboť mudrcové mu přesné místo neprozradili. Krutý vládce tak nechal vyvraždit všechny chlapce do věku dvou let. Malý Ježíš smrti unikl díky předtuše Josefa a i s Marií utekli do Egypta.

Kde se vzala legenda o třech králích?

Až ve třetím století se začalo vyprávět, že tito mudrcové byli tři, a to nejspíš díky třem darům pro Ježíše. Tři sta let poté se objevují první legendy o králích. Do té doby se mluvilo o pohanech z Persie, hvězdářích či o kněžích. V některých zemích se tradovalo, že jich bylo hned dvanáct, jinde zase jen dva. Až sedm set let po narození Ježíše se ustálil počet na tři a začalo se jim říkat Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři byli možná díky počtu tří darů pro Ježíše, které znázorňovaly tři známá látková skupenství. Mnohdy jsou vyobrazováni jako plynoucí život: jeden jako mladík, druhý jako muž a třetí jako stařec.

K(C) + M + B nebyly počáteční písmena králů

I dnes můžeme zahlédnout na dveřích domů křídou napsané iniciály tří králů. Tento rituál má však dlouhou tradici, jež se během tisíciletí zcela změnila. Dříve se na dveře domů a na chlévy psalo C † M † B †, Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Mezi písmeny nejsou znaménka plus, ale tři kříže, které značí Nejsvětější trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Až později se začalo psát znaménko plus a písmena se ustálila jako iniciály tří králů.

Tradice a zvyky na Tři krále

Jako o Vánocích, tak i na Tři krále lidé udržují nejrůznější zvyky. Nejznámější doposud zůstává průvod tří králů a převlečené děti v dlouhých bílých hábitech s hvězdou na čele, které koledují a píší křídou na dveře domů iniciály králů.

Ve středověku se tradovalo, že na Tři krále má den i noc magickou moc. Mladé dívky před úsvitem vybíhaly do sněhu očistit si pleť, aby byly celý rok krásné a měly ji bílou jako Panna Marie. Křesťané si 6. ledna připomínali magickou proměnu, kdy se voda přeměnila na víno. Zdraví si lidé mohli zajistit vypitím svěcené vody na lačno a ponořením se do studeného rybníka či potoka. V některých domácnostnech se lilo olovo a věštil osud. Zkrátka, den to byl opravdu nabitý magickou mocí.

Zdroj: www.dotyk.cz; www.vanoce.vira.cz

Autor článku

Markéta Princová

Všechny články autora

redaktorka FTV Prima

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů


Přečtěte si také

Recepty