Zapojte se do Národní potravinové sbírky už tuto sobotu 12. listopadu

Národní potravinová sbírka  Foto:
Národní potravinová sbírka
Foto: Thinkstock

Už počtvrté mají Češi možnost zapojit se do sbírky trvanlivých potravin a nově i drogistického zboží, které poputuje potřebným. Zajít do obchodu, nakoupit a odevzdat potraviny do předem připravených krabic plánuje v rámci Národní potravinové sbírky 12. listopadu zhruba čtvrtina Čechů.

Polovina Čechů je dokonce ochotna darovat potraviny i několikrát ročně. Vyplývá to z říjnového průzkumu agentury Ipsos. Většina populace také vnímá plýtvání potravinami jako akutní problém.

Zapojte se i vy a darujte potraviny těm, kteří to potřebují

Národní potravinová sbírka se letos uskuteční v rekordním počtu 659 obchodů po celé ČR. Organizátoři tak plánují překonat 236 tun potravin, které se vysbíraly v loňském ročníku. „I letos budeme sbírat trvanlivé potraviny ve prospěch těch, kteří jsou na hranici chudoby či za ní. Potraviny poputují neziskovým organizacím a potřebným v místě, kde je lidé darují“, připomíná hlavní princip sbírky Pavlína Kalousová z pořádající organizace Byznys pro společnost.

Průzkum dále potvrdil, že Národní potravinovou sbírku zná více než polovina české populace. Povědomí o ní stoupá spolu s věkem a vzděláním. Nejvíce ji znají lidé z Prahy (66 %), nejméně pak lidé z Olomouckého kraje (33 %). Ženy jsou přitom oproti mužům ochotnější darovat potraviny a také více vnímají plýtvání potravinami jako alarmující.

Národní potravinová sbírka  Foto:

Prošlé trvanlivé potraviny není třeba hned vyhodit

Speciální výzkum společnosti Ipsos ukázal, že 6 z 10 dotázaných je ochotno kupovat prošlé potraviny za zvýhodněnou cenu. „Nakupování prošlých potravin za zvýhodněnou cenu jsou nejvíce otevření mladí do 29 let. Podle názoru české populace by ale toto zboží mělo být spíše darováno potřebným“, doplňuje Tomáš Macků z agentury Ipsos. A právě i mladí lidé mají největší zájem o informace, které by přispěly k zamezení plýtvání potravinami v domácnosti. K tomuto účelu slouží i webový portál potravinypomahaji.cz.

Národní potravinová sbírka 2016

V letošním roce se Národní potravinová sbírka rozrostla o 3 nové strategické partnery – BILLA, Lidl a ROSSMANN. I díky druhému drogistickému řetězci dm drogerie markt se bude letos nově v drogistických obchodech vybírat na základě speciálního letáčku i nepotravinové zboží.

O smysluplnosti Národní potravinové sbírky hovoří jednak pomoc v minulých letech a také poděkování paní K., která je na mateřské dovolené a dlouhodobě využívá služeb Armády spásy. „Nebýt této možnosti, bylo by mnohdy pro mě velice těžké vyžít. Když jsem nemusela kupovat všechno jídlo, mohla jsem lépe zabezpečit další potřeby dětí a jsem za to opravdu vděčná.“

Národní potravinová sbírka  Foto:

POMOC V MINULÝCH LETECH

2013 V premiérovém ročníku se zapojilo 50 neziskových organizací ve 111 obchodech z celkem 5 obchodních řetězců (Tesco Stores, Globus, Ahold, Makro, Spar). Pomáhalo přes 1000 dobrovolníků a lidé a firmy darovali potřebným 66 tun potravin (132 000 jídel).

2014 Ve sbírce bylo zapojeno 380 obchodů a vybralo se 173 tun potravin (350 tisíc porcí jídla). Národní potravinová sbírka zaznamenala mimořádný ohlas veřejnosti i médií. Organizátoři si mimo jiné v tomto roce odnesli i několik ocenění za charitativní kampaň roku.

2015 Do třetího ročníku se zapojilo 475 obchodů ve všech regionech. Díky darům veřejnosti a firem se vybralo 236 tun potravin, které byly poskytnuty sociálně slabým. K Národní potravinové sbírce se připojily známé osobnosti, které propůjčily svou tvář kampani Neplýtvejme jídlem/Darujme potraviny.

2016 Rosteme! Do čtvrtého ročníku se zapojuje již přes 659 obchodů. Přibyli tři noví strategičtí partneři – BILLA, Lidl a ROSSMANN.

Národní potravinová sbírka je organizována platformou Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Na realizaci sbírky se podílí řada neziskových organizací (např. jednotlivé pobočky Armády spásy a Charity, azylové domy apod.). Vybrané potraviny budou poskytnuté klientům participujících neziskových organizací. Více na www.potravinypomahaji.cz.

TZ, (klam)

Videa

reklama

reklama