Školní rok odstartujte zdravou svačinou

Zdravé svačiny  Foto:
Zdravé svačiny
Foto: Thinkstock

Svačina, přesnídávka, zkrátka jídlo mezi snídaní a obědem. Pro někoho malicherná a bezvýznamná součást denní potravinové dávky. Pro většinu rodičů stávajících i budoucích školáků těžko řešitelný rébus.

Rébus, při jehož řešení můžeme zásadním způsobem ovlivnit jídelní návyky malých i velkých školáků. Je třeba si uvědomit, že dětský organismus potřebuje energii už během dopoledne, aby mohl podávat optimální výkon.

Při sestavování svačinového balíčku je třeba dbát na dodržování těchto zásad:

1. pestrost stravy (ovoce, zelenina, pečivo)

2. energetická vyváženost

3. potravinová dostupnost (sezonní plodiny)

4. dostatek kvalitních nízkoenergetických nápojů

Zdravé svačiny 2

Pro lepší orientaci si připomeňme základní druhy dětských, ale v mnoha případech i „dospěláckých“ svačin:

I. Svačina „co dům (lednička) dá“

Zdravé svačiny 4Častá varianta svačin používaná zejména u starších školáků. V podstatě k jakémukoliv pečivu se spotřebují zbytky sýrů, salámů a paštik, doplněné jen zřídka o ovoce nebo zeleninu. Pitný režim je zastoupen zředěným ovocným sirupem podávaným v opakovaně používané plastové lahvi.

+ rychlá příprava, finanční nenáročnost, řada náctiletých si tento „balíček“ skládá sama před odchodem do školy

- Většinou energeticky nadhodnocená dávka, častá absence ovoce a zeleniny, nápoje slazené cukrem s chemickými konzervanty podávané v nevhodných jednorázových plastových lahvích

II. Svačina „něco mezi dva krajíce“

Tento typ svačiny se vyznačuje soustavným opakováním. Chléb typu „Šumava“ namazaný máslem nebo různými druhy margarínu. Takřka vždy bez ovoce a zeleniny a často i bez pití.

Zdravé svačiny 5

+ rychlá a jednoduchá příprava, finančně nenáročné

- Velmi malá pestrost, pitný režim ponechán na úvaze školáka („pitná voda přece teče všude“), v kolektivu dnešních dětí svačiny tohoto typu mohou vést i k posměchu spolužáků

III. Svačina „kup si něco cestou“

Nejnevhodnější typ svačiny. Bohužel tento model stravování někdy i nahrazuje hlavní denní jídlo (oběd). Komerčně nabízené potraviny svačinového typu sice skýtají i varianty racionální výživy, školáci však často podléhají reklamním tlakům a kupují nevhodné potraviny, často i v řetězcích rychlého občerstvení. V nápojích převládají naprosto nevhodné přeslazené nápoje kolového tipu nebo energetické nápoje.

+ nulová starost o domácí přípravu svačiny

- nejvyšší míra nevhodnosti potravin a nápojů, ztráta kontroly zakoupeného zboží, možnost zneužití financí k nákupů zcela jiného sortimentu

Zdravé svačiny 8

IV. Svačina „J + M + CP“

(jablko, mrkev, celozrnné pečivo)

S trochou nadsázky označený nejvhodnější typ svačiny. Zastoupeno je zde ovoce, zelenina i pečivo, které může být doplněno o sýry nebo kvalitní uzeninu.

Základem této pestré směsi by mělo být čerstvé, omyté, oloupané a nakrájené ovoce a zelenina a celozrnné pečivo. Je vhodné používat systém několika svačinových krabiček. K pití střídáme minerální vody, džusy a ovocné šťávy, občas doplněné o mléčné kysané nápoje nebo jogurty.

+ pestrost stravy, energetická vyváženost

- většinou časově i finančně náročnější, nutnost následné údržby (čištění svačinových krabiček)

I když je svačina tohoto typu po všech stránkách nejnáročnější, její dlouhodobé efekty z hlediska správných potravinových návyků jsou nedocenitelné jak u školáků, tak i dospělých osob. Začít se správnými svačinovými návyky je dobré v co nejnižším věku. Ale lze však i u dospělých osob se zájmem o racionální výživu.

Zdravé svačiny 3

Zdravá svačina by v žádném případě neměla nahrazovat chybějící snídani. Zdravá svačina by se měla stát trvalou součástí denní dávky potravin školáků i dospělých.

Autor: Alžběta Krchová

Videa

reklama

reklama